קטלוג מחברים

מחברים סטנדרטיים

101 – T משתנה

104 – T רחב

116 – מחבר פינתי אמצעי

119 – הצטלבות

119 – הצטלבות – משתנה

123 – ברך גמישה

124 – ברך גמישה

125 – ברך

127 – T רחב גמיש

128 – מחבר פינתי עליון

129 – T קצר גמיש

130 – הצטלבות גמישה

131 – תושבת קיר

132 – תושבת בסיס

133 – פקק פלסטיק

134 – תושבת בסיס

135 – T clip on

136 – T clamp on

137 – הצטלבות

138 – ציר נקבה

140 – ציר זכר

143 – חיבור לצינור

144 – תושבת צד

145 – תושבת צד

146 – תושבת צד

147 – מחבר T נקבה

148 – מחבר T

149 – מחבר שרוול חיצוני

150 – מחבר פנימי

152 – תושבת בסיס גמישה

153 – T גמיש

154 – ברך גמישה

155 – T רחב גמיש

156 – הצטלבות גמישה

158 – צומת 6 כיוונים

160 – הצטלבות

161 – הצטלבות (+)

165 – הצטלבות

166 – זווית גמישה

167 – מחבר כפול גמיש

167M – אוזן זכר כפולה

168 – מחבר כפול גמיש

168M – אוזן זכר כפולה

169 – תושבת עיגון

169M – בסיס עיגון

170 – קליפס חד צדדי

171 – קליפס דו צדדי

172M – אוזן זכר כפולה

173 – מחבר גמיש

173F – תושבת נקבה

173M – אוזן זכר

174 – T עם חיבור חיצוני

174M – מחבר T עם אוזן

175 – זווית 90°

175M – זווית 90°

176 – צומת 5 כיוונים

179 – טבעת נעילה

182 – וו תליה

185 – מחבר גיבל 27.5°

191 – מחבר רכס 27.5°

192 – כיסוי אוטם

197 – מהדק לשלט

198 – תושבת הצמדה

199 – תושבת הצמדה

232 – תושבת בסיס

242 – תושבת בסיס לעיגון

245 – תושבת צד מסיבית

246 – תושבת צד מאסיבית

251 – תושבת בסיס

252 – תושבת בסיס

253 – T קצר גמיש

255 – T רחב גמיש

256 – הצטלבות גמישה

300 – בורג אלן פנימי

301 – מפתח אלן

302 – רצ'ט פרקי

303 – ברגים מונעי גניבה

304 – מפתח ייעודי

310 – קליפס להצמדה

מחברים בקו אפס