137 – הצטלבות (+) clamp on

מיועד לחיבור 2 צינורות ב 90° אחד על השני בצורת +.

מחבר 137 מיועד גם להתקנה ע"ג צינורת וקונסטרוקציות בנויות, ללא צורך בהשחלת המחבר לאורך הצינור במקרים בהם לא ניתן לגשת לקצה הצינור.

מחבר 137 יכול לשמש גם כחלופה למחבר 161 / 160.

לא ניתן להשתמש במחבר זה כנקודת חיבור לרציפות 2 צינורות.

מק"ט: 137

137 – הצטלבות (+) clamp on

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

D48

A מ"מ

55

B מ"מ

C מ"מ

D מ"מ

E מ"מ

משקל בק"ג

0.86

יח' בקופסה

30