130 – הצטלבות גמישה (בר אמצעי) (30° – 45°)

משמש לחיבור 3 צינורות בשיפוע של 30° – 45°

ניתן להשתמש כחיבור לבר אמצע משופע במעקות

מחבר 130 לרוב משמש במעקות בר כפול בשילוב עם מחבר 127.

מק"ט: 130

130 – הצטלבות גמישה (בר אמצעי) (30° – 45°)

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

B34

C42

D48

A מ"מ

147

181

217

B מ"מ

C מ"מ

D מ"מ

משקל בק"ג

0.63

0.99

1.39

יח' בקופסה

50

24

20