127 – T רחב גמיש (30° – 45°)

מחבר משמש לחיבור 2 צינורות ב 30° – 45°.

ניתן להשתמש כחיבור לבר עליון במעקות משופעים, תוך הצמדת 2 צינורות במרכז המחבר, ליצירת חיבור רציף בין 2 צינורות.

במקומות בהם לא נדרש חיבור רציף בין צינורות ניתן להשתמש כתחליף גם במחבר 129.

מחבר 127 מתאים לשילוב במעקות כבר עליון יחד עם מחבר 130 כבר תחתון.

מק"ט: 127

127 – T רחב גמיש (30° – 45°)

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

B34

C42

D48

A מ"מ

118

147

165

B מ"מ

C מ"מ

D מ"מ

משקל בק"ג

0.63

0.88

1.09

יח' בקופסה

58

35

23