751 – תושבת צינור תחתונה + זווית גמישה

מיועדת לחיבור צינור, לשימוש במאחזי יד בראש עמודי תמך אנכיים במעקות ובמאחזי יד, אשר זוויתם אינה ידועה מראש.

המחבר מורכב משני חלקים באמצעות בורג הידוק לצורך קביעת שיפוע מאחז היד הרצוי.

חיבור הצינור לתושבת מתבצע באמצעות ברגים קודחים 798.

מתאים לצינורות .C42 + D4.

מק"ט: 751

751 – תושבת צינור תחתונה + זווית גמישה

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

C42

C42/D48

A מ"מ

87

B מ"מ

25

C מ"מ

31

D מ"מ

E מ"מ

F מ"מ

משקל בק"ג

0.59

0.66

יח' בקופסה

50

45