174 – T עם חיבור חיצוני גמיש

משמש לחיבור 2 צינורות ב 90° + מחבר גמיש חיצוני.

ניתן להשתמש במעקות במקומות בהם זווית המעקה משתנה ואינה קבועה.

מחבר 174 יכול לשמש כחלופה למחבר 175.

המחבר הינו יחידה אחת, אך המחבר הגמיש מחובר במסמרת שאינה ניתנת לפירוק (ניתן לרכוש כל חלק מהמחבר בנפרד 174M+173F).

ליציבות מקסימאלית בבניית קונסטרוקציות אין להסתמך על מחברים גמישים בלבד!

מק"ט: 174

174 – T עם חיבור חיצוני גמיש

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

D48

A מ"מ

77

B מ"מ

53

C מ"מ

68

D מ"מ

E מ"מ

משקל בק"ג

1.29

יח' בקופסה

20