134 – תושבת בסיס להתקנה ביציקות בטון, לעיגון צינורות אנכיים הניתנים לשליפה

מחבר 134 משמש כתושבת בסיס להתקנה ביציקת בטון, לעיגון צינורות אנכיים הניתנים לשליפה לפי הצורך.

מק"ט: 134

134 – תושבת בסיס להתקנה ביציקות בטון

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

B34

C42

D48

A מ"מ

113

125.5

124.5

B מ"מ

122

135

135

C מ"מ

127

139

139

D מ"מ

E מ"מ

משקל בק"ג

1.83

2.65

2.65

יח' בקופסה

18

12

12