724 – גמר מכופף למאחז יד

צינור מכופף המשמש בעיקר למאחזי יד לצורך מניעת היתפסות של בגדים או פגיעה פיזית בקצה מאחז היד.

מיועד לשימוש בעיקר עם מחברים 746 / 748 ולחיבור באמצעות ברגים קודחים 798.

מק"ט: 724

724 – גמר מכופף למאחז יד

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

C42

A מ"מ

1600

B מ"מ

125

C מ"מ

D מ"מ

E מ"מ

משקל בק"ג

5.2

יח' בקופסה

5