161 – הצטלבות (+)

מיועד לחיבור 2 צינורות ב 90° אחד על השני בצורת +.

מחבר 161 יכול לשמש גם כחלופה למחבר 137 / 160.

לא ניתן להשתמש במחבר זה כנקודת חיבור לרציפות 2 צינורות.

מק"ט: 161

161 – הצטלבות (+)

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

A27

B34

C42

D48

E60

A מ"מ

31.5

38.5

46

51

61

B מ"מ

38

41

49.5

55

67

C מ"מ

D מ"מ

E מ"מ

משקל בק"ג

0.22

0.33

0.49

0.55

0.93

יח' בקופסה

192

105

48

40

24