116 – מחבר פינתי אמצעי

משמש לחיבור 3 צינורות ב 90° + חיבור צינור עובר בפינה.
ניתן להשתמש כחיבור לבר אמצע / תחתון במעקות.
מחבר 116 יכול לשמש כחלופה למחבר 128.

מק"ט: 116

116 – מחבר פינתי אמצעי

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

A27

B34

C42

D48

E60

A מ"מ

41

46

60

68

84

B מ"מ

C מ"מ

D מ"מ

משקל בק"ג

0.28

0.41

0.62

0.78

1.30

יח' בקופסה

50

50

42

50

48