185 – מחבר גיבל 27.5°

חיבור היקפי בבניית סככות וקצוות גיבלים בזווית של 27.5 °בגגות
לרוב בשימוש עם מחבר 191 כרכס לגג

מק"ט: 185

185 – מחבר גיבל 27.5°

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

D48

A מ"מ

68

B מ"מ

90

C מ"מ

84

D מ"מ

39

E מ"מ

משקל בק"ג

1.63

יח' בקופסה

10