165 – הצטלבות (+) ו (T) משולב

מיועד לחיבור 3 צינורות ב 90° כאשר 2 צינורות בחיבור T מחוברים באותו המישור.

משמש בעיקר במקומות בהם יש צורך בתמיכה חיצונית לקונסטרוקציות.

מק"ט: 165

165 – הצטלבות (+) ו (T) משולב

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

B34

C42

D48

E60

A מ"מ

46

60

68

84

B מ"מ

40

49

55

68

C מ"מ

D מ"מ

E מ"מ

משקל בק"ג

0.45

0.64

0.83

1.33

יח' בקופסה

54

35

28

15