251 – תושבת בסיס משופעת לעיגון צינורות אנכיים (30° – 45°)

תושבת 251 משמשת בעיקר לעיגון צינורות אנכיים משופעים בזווית של בין 30° – 45°.

2 חורים בבסיס התושבת מתאימים למגוון רחב של עוגנים בהתאם לסוג המשטח עליו יש לעגן את תושבת הבסיס.

השימוש בתושבת 251 מומלץ כאשר קצה הצינור המרוחק מהתושבת נתמך גם הוא בבסיס קשיח ואין אפשרות להשתמש בתושבת 132 והתקנת הצינור ב 90°

מק"ט: 251

251 – תושבת בסיס משופעת לעיגון צינורות אנכיים (30° – 45°)

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

B34

C42

D48

A מ"מ

172

172

172

B מ"מ

65

65

65

C מ"מ

126

126

126

D מ"מ

E מ"מ

משקל בק"ג

1.03

1.21

1.28

יח' בקופסה

24

20

22