255 – T רחב גמיש (11° – 29°)

משמש לחיבור 2 צינורות ב 11° – 29°.


ניתן להשתמש כחיבור לבר עליון במעקות משופעים, תוך הצמדת 2 צינורות במרכז המחבר, ליצירת חיבור רציף בין 2 צינורות.

במקומות בהם לא נדרש חיבור רציף בין צינורות ניתן להשתמש כתחליף גם במחבר 253.


מחבר 255 מתאים לשילוב במעקות כבר עליון יחד עם מחבר 256 כבר תחתון.

מק"ט: 255

255 – T רחב גמיש (11° – 29°)

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

D48

A מ"מ

184

B מ"מ

C מ"מ

D מ"מ

E מ"מ

משקל בק"ג

1.10

יח' בקופסה

22