156 – הצטלבות גמישה (בר אמצעי) (0° – 11°)

משמש לחיבור 3 צינורות בשיפוע של 0° – 11°

ניתן להשתמש כחיבור לבר אמצע משופע במעקות

מחבר 156 לרוב משמש במעקות בר כפול בשילוב עם מחבר 155 / 153.

מק"ט: 156

156 – הצטלבות גמישה (בר אמצעי) (0° – 11°)

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

B34

C42

D48

A מ"מ

46

60

68

B מ"מ

104

145

168

C מ"מ

D מ"מ

E מ"מ

משקל בק"ג

0.59

0.98

1.33

יח' בקופסה

40

25

18