256 – הצטלבות גמישה (בר אמצעי) (11° – 29°)

משמש לחיבור 3 צינורות בשיפוע של 11° – 29°.

ניתן להשתמש כחיבור לבר אמצע משופע במעקות.

מחבר 256 לרוב משמש במעקות בר כפול בשילוב עם מחבר 255.

מק"ט: 256

256 – הצטלבות גמישה (בר אמצעי) (11° – 29°)

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

D48

A מ"מ

187

B מ"מ

C מ"מ

D מ"מ

E מ"מ

משקל בק"ג

1.07

יח' בקופסה

22