155 – T רחב גמיש (0° – 11°)

משמש לחיבור 2 צינורות ב 0° – 11°.

ניתן להשתמש כחיבור לבר עליון במעקות משופעים, תוך הצמדת 2 צינורות במרכז המחבר, ליצירת חיבור רציף בין 2 צינורות. במקומות בהם לא נדרש חיבור רציף בין צינורות ניתן להשתמש כתחליף גם במחבר 153.

מחבר 155 מתאים לשילוב במעקות כבר עליון יחד עם מחבר 156 כבר תחתון.

מק"ט: 155

155 – T רחב גמיש (0° – 11°)

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

B34

C42

D48

A מ"מ

46

60

68

B מ"מ

104

145

168

C מ"מ

D מ"מ

E מ"מ

משקל בק"ג

0.59

0.98

1.33

יח' בקופסה

40

25

18