748 – תושבת תחתונה למאחז יד

מיועדת לחיבור צינור, לשימוש במאחזי יד.

מיועד בעיקר לחיבור עם עמודי תמך אנכיים במעקות ובמאחזי יד, יחד עם מחבר 125 / 101 לצורך הרחקת מאחז היד מעמוד התמך וכיוון שיפוע מאחז היד.

שימוש בשילוב עם מחבר 104 מאפשר בניית מאחז יד דו צדדי כפול.

יכולה לשמש כחלופה למחבר 747.

חיבור הצינור לתושבת מתבצע באמצעות ברגים קודחים 798.

מתאים לצינורות .C42 + D48.

מק"ט: 748

748 – תושבת תחתונה למאחז יד

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

C42

A מ"מ

80

B מ"מ

38.5

C מ"מ

90

D מ"מ

E מ"מ

F מ"מ

משקל בק"ג

0.51

יח' בקופסה

60