143 – חיבור לצינור מאחז יד

משמש בעיקר לחיבור צינורות בין קיר למאחז יד

מחבר 143 מהוה חלופה למחברי 745 / 746 מסדרת מחברי "קו אפס"

לא ניתן להשתמש במחבר זה כנקודת חיבור לרציפות 2 צינורות

מק"ט: 143

143 – חיבור לצינור מאחז יד

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

A27

B34

C42

D48

A מ"מ

54

57

62

70

B מ"מ

77

80

102

107

C מ"מ

57

62

82.5

82.5

D מ"מ

44

44

45

50

E מ"מ

7

7

7

7

משקל בק"ג

0.30

0.38

0.51

0.61

יח' בקופסה

100

80

57

40