252 – תושבת בסיס משופעת לעיגון צינורות אנכיים (11° – 29°)

תושבת 252 משמשת בעיקר לעיגון צינורות אנכיים משופעים בזווית של בין 11° – 29°.

2 חורים בבסיס התושבת מתאימים למגוון רחב של עוגנים בהתאם לסוג המשטח עליו יש לעגן את תושבת הבסיס.

השימוש בתושבת 252 מומלץ כאשר קצה הצינור המרוחק מהתושבת נתמך גם הוא בבסיס קשיח ואין אפשרות להשתמש בתושבת 132 והתקנת הצינור ב 90°.

מק"ט: 252

252 – תושבת בסיס משופעת לעיגון צינורות אנכיים (11° – 29°)

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

D48

A מ"מ

172

B מ"מ

65

C מ"מ

126

D מ"מ

E מ"מ

משקל בק"ג

1.47

יח' בקופסה

20