132 – תושבת בסיס לעיגון צינורות אנכיים

תושבת 132 משמשת בעיקר לעיגון צינורות אנכיים במעקות.

2 חורים בבסיס התושבת מתאימים למגוון רחב של עוגנים בהתאם לסוג המשטח עליו יש לעגן את תושבת הבסיס.

מחבר 132 D48 עמוד בדרישות התקן BS7818:1995 (עמודים אנכיים במעקות הולכה מברזל).

אזהרה – כדי לנצל את מירב החוזק של תושבת הבסיס, יש למקם את חורי התקנת התושבת בניצב לכוח המופעל על הצינור האנכי.

מק"ט: 132

132 – תושבת בסיס לעיגון צינורות אנכיים

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

A27

B34

C42

D48

E60

A מ"מ

60

71

84

89

104

B מ"מ

C מ"מ

105

127

139

152

165

D מ"מ

76

89

72

86

96

E מ"מ

52

62

72

86

96

משקל בק"ג

0.52

0.77

1.03

1.27

1.83

יח' בקופסה

60

45

30

22

13