172M – אוזן זכר כפולה לחיבור גמיש 360°

אוזן המשמשת כנקודת חיבור אמצעית בין 2 מחברים גמישים עם אופציה לכיוון כל זווית בין המחברים.

האוזן מיועדת לשימוש עם מחבר 173F.

ליציבות מקסימאלית בבניית קונסטרוקציות אין להסתמך על מחברים גמישים בלבד!

מק"ט: 172M

172M – אוזן זכר כפולה לחיבור גמיש 360°

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

C42

D48

A מ"מ

30

32

B מ"מ

51

56

C מ"מ

D מ"מ

E מ"מ

משקל בק"ג

0.30

0.34

יח' בקופסה

140

100