123 – ברך גמישה (40° – 70°)

מחבר זה משמש לחיבור 2 צינורות בזווית של בין 40° ל 70°.
ניתן להשתמש כאביזר קצה במעקות ומאחזי יד.

מק"ט: 123

123 – ברך גמישה (40° – 70°)

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

A27

B34

D48

A מ"מ

134

B מ"מ

C מ"מ

D מ"מ

משקל בק"ג

0.55

0.89

1.50

יח' בקופסה

30

20

15