124 – ברך גמישה (60° – 15°)

משמש לחיבור 2 צינורות בזווית של בין 60° ל 15°.
ניתן להשתמש כאביזר קצה במעקות ומאחזי יד.

מק"ט: 124

124 – ברך גמישה (60° – 15°)

תמונות נוספות

נתונים ומידות

"A = 0.75" | C = 1.25" | D = 1.5

מידות

A27

C42

D48

A מ"מ

91

110

122

B מ"מ

C מ"מ

D מ"מ

משקל בק"ג

0.41

0.65

0.83

יח' בקופסה

60

39

30